Photo Album
 
Ở nước nọ hàng năm đều tổ chức cuộc thi Người phụ nữ có bộ ngực lớn nhất... Cái khó của cuộc thi là thí sinh không được để lộ bộ ngực của mình mà chỉ...
Chồng thấy vợ mua nhiều áo ngực đắt tiền quá nên trách vợ: - Mua áo ngực đắt tiền thế này làm gì trong khi em vốn không có ngực mà? - Vậy hàng đống...